Renoveringen av fasaden har börjat!

Kenneth förbereder med stegarna innan vi plockade ned elkabeln från väggen och gick upp för att skrapa vindskivorna. 

I slutet av augusti påbörjade bastuvärdarna  sin del av den yttre renoveringen. Under september/oktober kommer ett murarföretag att genomföra själva fasadarbetena.

Det betyder att Ljugarnbänken har tillfälligt flyttats ut från norra väggen för att lämna plats för byggställningen. 

På övre bilden syns Bengt demontera strålkastaren mot havet, för att förbereda skrapning och målning av takfoten. 

Vi har nu skrapat och målat trävirket i takfoten och på gavlarna. De runda gavelfönstren har spacklats och får ny brun färg.

På södra gaveln var vi också nödgade att skydda tackutskjutet med nytt virke som lagts undertill på takbrädorna. Ett mer omfattande skydd skulle kräva omläggning av taket, något som vi INTE har planerat att göra i det här skedet. Taket är i övrigt i hyfsat bra skick utan läckor, och tegelpannorna är lika så i gott skick och med ett utseende som måste bevaras!

Under fasadarbetet kommer den gamla väggputsen att knackas ned och ersättas med ny, som sitter bättre fast och skyddar väggen och huset mot regn och vinterstormar. Slutligen läggs ett nytt lager med ny vit kalkputs så strandbastun ser ut som ny igen!